Współpraca

Cześć,
jestem Ania Maciąg.

Uczę i doradzam w praw­ie admin­is­tra­cyjnym: stu­den­tom, oby­wa­telom, admin­is­tracji publicznej.

Blog Admin­is­traty­wist­ka ma charak­ter eduka­cyjny. Dzielę się tutaj wiedzą z zakre­su prawa (admin­is­tra­cyjnego), a także poruszam około stu­denck­ie tem­aty osad­zone we wrocławskiej rzeczy­wis­toś­ci. Pojaw­ia­ją się także tek­sty lifestylowe.

Ten blog dopiero rusza i powoli przekierowu­ję na niego ruch z KobiecaStronaPrawa.pl (UU miałam tam 9–18 tys./m‑c). Social media do blo­ga pow­staną na przełomie 2018/19.

Jestem otwarta na formy współpra­cy, które będą atrak­cyj­na zarówno dla mnie, jak i dla moich czytelników.

Jeżeli jesteś zain­tere­sowany/-a, napisz na: kontakt@administratywistka.pl

Do usłyszenia/przeczytania!
Ania